මොනාද හලෝ කියවලා නිකං යන්නේNative nameميا خليفة
BornFebruary 10, 1993
(age 24)[1]
Beirut, Lebanon
ResidenceAustin, Texas, U.S.
NationalityLebanese American
Other namesMia Callista[1]
Occupation
Years active2014–2015
Known forRanked No. 1 on Pornhub in December 2014
Height5 ft 2 in (1.57 m)[1]
Weight121 lb (55 kg; 8.6 st)[1]
Websitemiakhalifa.com
මොනාද හලෝ කියවලා 
නිකං යන්නේ
කොමෙන්ට් එකක් 
දැම්මොත් ගෙවෙනවා ද

Comments

  1. ඔය 2016 නෙළුම්යාය සම්මාන උළලේ ප්‍රධාන අමුත්ති වශයෙන් ගෙන්වන්න බැරිද ? මෙයාව

    ReplyDelete

Post a Comment